Windows Server 2012 DNS ZONE TYPES & TTL - DNS ALAN TİPLERİ ve TTL

DNS ZONE TYPES  & TTL DNS ALAN TİPLERİ ve TTL

DNS (Domain Name System) Zone, bir alan adı ve tüm alt alan adları için bir DNS sunucusunda tutulan veri kümesidir.

Bir DNS Zone, bir alan adının tüm DNS kayıtlarını içerir. Bu kayıtlar, alan adının bir IP adresiyle eşleştirilmesi için kullanılan A kaydı, bir e-posta sunucusu için kullanılan MX kaydı ve diğer DNS kayıtlarını içerebilir.
DNS Zone, bir alan adının web sitesinin, e-posta sunucusunun, FTP sunucusunun ve diğer internet hizmetlerinin nasıl erişileceğini belirler.Windows Server 2012 DNS ZONE

Forward Lookup Zones

Bir alan adına ait isim bilgisini sorarak  IP adres bilgisini çözümlemek için kullanılmaktadır. Ağ içerisinde bilgisayarlar diğer bilgisayarlar ile iletişim kurmak için Forward Lookup Zone arama tipini kullanmaktadırlar. DNS sunucu tarafında en çok kullanılan zone tipidir.
Reverse Lookup Zones

IP adresine ait alan adını bulmak için kullanılır. Ağ ortamında bulunan DNS sunucuya IP adresleri sorularak, IP adresine karşılık gelen isim öğrenilmektedir.Forward Lookup Zone kendi içerisinde 3’e ayrılmaktadır:
Primary Zone: Orjinal DNS kayıtlarının tutulduğu alandır.DNS kayıtlarını depolamak ve yönetmek için kullanılır ve veri, birincil sunucu tarafından diğer DNS sunucularına replike(kopya) edilir.

Secondry Zone: DNS kayıtlarının kopyasının tutulduğu alandır. Primary zone ile senkronize edilir. Yedeklilik ve yük dengeleme amacıyla kullanılabilir. 
Secondary Zone Read Only(Okunabilir) özelliğine sahiptir.

Stub Zone
(Saplama Bölgesi)DNS kayıtlarının bir kısmını depolar ve diğer kayıtları diğer DNS sunucularından alır. Üzerinde bir yetki bulundurmaz. Bağlı olduğu DNS sunucu üzerindeki bilgileri istemcilere ulaştırır ve belleğinde(cash) toplar.

Sadece Name Server(NS), Start Of Authority(SOA) ve Host Record(Adress Record) kayıtlarını tutar.

Name Server(NS): DNS sunucuların yerini gösterdiği kayıtlardır.

Start Of Authority (SOA): Zone ile bilgileri tutar. Yani belirli bir zone için primary dns sunucu parametrelerini tanımlamak için kullanılır. Zone versiyonu, zone yönetimi, zone da bulunan  name server bilgileri diyebiliriz.

Adres Record: Bu kayıt sayesinde host isimleri ile ip eşleşmesi yapılır. Bu kayıtlar hostnamelerin ip adres bilgilerini, girdilerini tutan kayıtlardır.


*Store the zone in Active Directory seçeneği ise  zone dosyası Windows System32 DNS dizini altında saklanmayacak, Active Directory içinde saklanacaktır.Bu tip zone Active Directory Integrated Zone olarak adlandırılır.Daha güvenli ve merkezi yönetimi daha kolaydır.


TTL (Time To Live):

Bir DNS kaydının ne kadar süre ile bellek (cache) üzerinde tutulması gerektiğini bildirir. Bu sayade DNS sunucu üzerinde diğer sunuculardan gelen sürekli sorgulamalarla ekstra yük oluşmasını engeller.

Örneğin 3600 saniyelik TTL süresi 1 saate karşılık gelir. Bu durumda www.kaanozdere.com ‘un 3600 saniyelik TTL süresi olan A kaydını 99.188.137.10 ‘dan 99.188.137.11 dönüştürdüğünüzde kendi DNS sunucunuzda anında değişmesine rağmen diğer DNS sunucularda son sorgulamalarından 3600 saniye geçmeden yenilenmeyecektir zira bu ip adresi belleğine (cache)bir kere kayıt oluşturmuştur. Bir zone için TTL ayarı SOA kaydı yoluyla değiştirilir.