2- VMware Workstation Ağ Ayarlarının Yapılandırılması

VMware yazılımı üzerine VM(Sanal Makine) kurmadan önce Vmware ağ bağlantı tiplerini kontrol ederek bize uygun olanını tercih edebiliriz. VMware network tipleri 3 kısımda incelenir.

               Edit> Virtual Network Editor  kısmından ağ tiplerini görebiliriz.


NAT ( Network Address Translation)

 Kısaca NAT (Network Address Translation), aynı ağ içerisinde bulunan birden fazla cihazın aynı public IP’yi kullanarak internete erişebilmesini sağlayan yöntemdir.

Vmware workstation üzerine herhangi bir işletim sistemi kurduğumuzda varsayılan olarak NAT Ağı VMnet8 olarak yapılandırılır. VM ve Ana makine harici ağda görünmeyen aynı ağ kimliğini paylaşır.Yani VM ve Ana makine harici ağ ile iletişime geçerken harici ağdaki cihazlar VM ile iletişime geçemezler.
 VMware ürünleri, VM'ler için NAT ağ bağlantısı kurmak için VMware ürünleri tarafından yerleşik bir sanal yönlendirici ve DHCP Sunucusu kullanılır.
Güvenlik ve Sanal Makinelerin İnternet ağına erişmesini istiyorsanız NAT özelliği tercih edilebilir.                   DHCP devre dışı bırakarak IP ve Port  adreslerini isteğimize göre ayarlayabiliriz.

BRİDGE 

Bu mod VM'nizin fiziksel ağınızdaki diğer tüm makinelere benzer şekilde çalışmasını sağlar. Varsayılan olarak VMnet0 olarak gelmektedir.Ağda bir DHCP sunucusu kurulu ise IP adresi bile otomatik olarak yapılandırılır.
 Kısaca özetlemek gerekirse ortamda bulunan tüm VM'leriniz bir kablo ile fiziksel cihaz gibi switch(anahtar) üzerine bağlanıyor diyebiliriz.
HOST ONLY 

Bu modda VM'ler yalıtılmış bir ağa bağlanır.Birbirleriyle ve bir ana bilgisayarla iletişim kurabilirler.Ana bilgisayarda üzerinde bulundurduğu VM'lere bağlantı sağlayabilir.
Kısaca özetlemek gerekirse Ana bilgisayar ve VM'ler bir virtual switch üzerine bağlanırlar ve herhangi bir yönlendirici yoktur.Virtual Network Editör üzerinde Sanal Ağ (Virtual Network) ekleyebilir , silebilir düzenleyebiliriz. (DHCP , Network adresi , router ayarları vb.)