Cisco Catalyst 9000 Series Firmware Upgrade
1- Remove Unwanted Packages


Eski paketleri kaldırmak ve bellek alanı açmak için "install remove inactive" komutunu kullanın.


2- Copy New Image to Flash

"copy usbflash1:cat9k_lite_iosxexxx.bin flash:" komutuyla yeni imajı flash belleğe kopyalayın.


3- Set Boot Variable

"boot system flash:packages.conf" komutuyla önyükleme değişkenini ayarlayın ve değişikliği kaydedin ("end", "wr", "show boot system").


4- Software Install Image to Flash

"install add file flash:cat9k_lite_iosxexxx.bin activate commit (Y)" komutuyla flash belleğe yüklediğiniz yeni yazılımı etkinleştirin.


5- Verify New Packages and Image after reload

"dir flash:*.pkg" komutuyla yüklenen yeni paketleri doğrulayın.


6- Check Version and New Bootloader

"show version" ve "show boot" komutlarıyla cihazın yeni versiyonunu ve başlangıç ayarlarını kontrol edin.