Safely Cloning an Active Directory Domain Controller with Windows Server 2012 R2 - Hyper V Aktive Directory W.Server 2012 R2 KLON

Bir Active Directory Etki Alanı Denetleyicisini (DC) klonlamak, mevcut bir DC ile aynı olan yeni bir DC'yi hızlı bir şekilde dağıtmanın yararlı bir yolu olabilir. Ancak, klonun uygun şekilde yapılandırıldığından ve mevcut DC veya AD ortamında herhangi bir kesintiye neden olmadığından emin olmak önemlidir. Safe Cloning özelliği 2008 ve daha alt sürümlerde desteklenmemektedir.

Bir DC'yi klonlamanın normal yedeklemelerin yerine geçmediğini ve olağanüstü durum kurtarmanın tek yöntemi olarak kullanılmaması gerektiğini unutmamak önemlidir. Ek olarak, bir DC'yi klonlamak, belirli uygulama ve hizmetlerde sorunlara neden olabilecek yinelenen SID'lere (Güvenlik Tanımlayıcıları) neden olabilir. Bu nedenle, klonlanmış DC'yi bir üretim ortamına yerleştirmeden önce baştan sona test etmek önemlidir.


DC'yi klonlamak(çoğaltmak);DC'mizin ip bilgilerini kontrol ediyoruz, buradaki bilgiler Power Shell üzerinde komut yazacağımız zaman gerekecektir.
Problem yaşamamak adına İp yapılandırmasını mümkün olduğunca aynı vermeye çalışırsanız klon işlemi yapılırken problem oluşmaz.

dsa.msc yazarak administrator hesabın aşağıda gözüktüğü gibi;
''CLONEABLE DOMAİN CONTROLLERS'' grubuna dahil ediyoruz.
 Sanal DC'yi Export etmeden önce yapılıcak son işlem olan olan Power shell komutlarını yazalım ve DC'nin  yedeğini istenilen bir klasöre çıkartalım.


Sanal makinenin klon için gereken xml. bilgilerini çıkartmış bulunuyoruz. 
Power Shell komutu ile yeni oluşucak klone makinamızın ip  ve makine ismini veriyoruz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra DC makineyi  kapatarak ve export işlemlerine başlıyoruz.
Detaylı görmeniz için KAAN CLONE diye bir klasör açmıştım. Buraya Dc makineyi export ettim, sizinde gördüğünüz gibi üç klasör halinde DC makinenin yedekleri geldi.


 Tekrar import edelim;
Export edilen klasörü  seçerek import işlemini başlatıyoruz.Copy the virtual machine(create a new uniqe ID) seçerek next diyoruz.


Sanal makine açılırken  cloning yazısı cıkacaktır.