Domain Name System(DNS) : ALAN ADI

DOMAİN NAME SYSTEM (ALAN ADI SİSTEMİ)

İnternet ortamında dikkatimizi çeken her şey isimden ibaret gibi görülmektedir. Biz her tarayıcımızı açtığımızda www.google.com diyerek adrese gidiyoruz. Aslında o adrese ait olan bir veya birden fazla ip adresi var ama biz bilmiyoruz, zaten böyle bir durum  pekte mümkün değildir. Biz insanların rakam yerine isimleri hatırlaması daha kolay ve akılda kalıcıdır. Tarayıcımı açtığımda www.google.com yazıyorum aslında “173.194.112.193”  ip adresine gidiyorum.
“Google.com” adresini IP adresine çeviren nedir?

İşte bu servisin adı DNS(Domain Name System)'tir.
Domain Name System (DNS) günümüz internet ortamının ,telefon defteri olarak bilinir.İsim çözümlemek için kullanılır.İnternet ortamında her makinenin bir ip numarası vardır ve bu ip numaralarını aklımızda tutmamız dediğim gibi imkansızdır. DNS bize bu noktada isimleri çözerek ip numaralarına ulaşmamızı sağlar.Domain Name Systems oluşuturulma amacı olan isim çözümlemek dışında bir çok kaydın bilgilerinide üzerinde tutar.
MX(Mail tarafında isimden isim) , SOA(Zone ile ilgili bilgiler) gibi örnekleyebiliriz.

İSİM ÇÖZÜMLEME

DNS isim karşılığına internet üzerinde Hostname adı verilir , FQDN(Full Qualified Domain Name) ise DNS sunucusundaki bir nesnenin tam adıdır.Network üzerinde bilgisayarlar hostname ile iletişim sağlarken, DNS server içinde bu hostname karşılık gelen bir İP adresi bulunur.

ipconfig /all komutuyla hostname ve DNS suffix ini görebiliriz.

CLİENT İSİM ÇÖZÜMLEME

Bir Hostname'in IP adresine dönüştürülmesinde belirli bir sıraya göre çözümleme yapar.

1. Local host dosyası
2. DNS cashıne
3. DNS server
4. Netbios cash
5. Wins server
6. Brodcast(Genel yayın)
7. lmhosts file

Host dosyasına erişmek istersek  %systemroot%/system32/drivers/etc
bu yoldan gidebiliriz.DNS sorgularının ilk bakıldığı yer Host dosyasıdır.

Notepad olarak açıp 
yeni kayıtlar ekleyebiliriz veya var olan kayıtları değiştirebiliriz.


 Sizin host dosyanız #Copyright (C) ile başlayabilir.
İşletim Sistemim Windows 10 olduğu için o kısım bende yok. En alt kısımda Microsoft.com kaydını el ile girdim ve Microsoft.com yazdığımda tarayıcıma ilk olarak host dosyamda  böyle bir kayıt olduğu için gelip buraya bakacaktır. Sizde istediğiniz kayıtları oluşturabilirsiniz.İNTERNETTE İSİM ÇÖZÜMLEME

DNS veritabanı sistemi en tepede root sunucularının yer aldığı ağaç yapısındadır.
DNS sisteminde root nokta(.) ile gösterilir. Veritabanı üzerindeki her bir altnokta “domain” bu domainden kollara ayrılan her bir parça ise “subdomain” olarak adlandırılır. Bir adres en alttan root’a gelecek şekilde gösterilir.Böylelikle domain adları tek olması sağlanmış ve olası çakışmalar önlenmiş olur.