2- Multicast IP & MAC Address Mapping


Multicast IP Addresses

Unicast IP adresleri tek bir cihazı temsil ederken, multicast IP adresleri bir grubu temsil eder.
Internet Assigned Numbers Authority, multicast için kullanmak üzere (D) Sınıfı aralığını ayırmıştır.
D Sınıfı adresler 224.0.0.0'dan 239.255.255.255 arasındaki IP multicast adresleri için bir aralık sağlar.
Multicast IP'leri için ilk 4 bit 1110 ile başlar.
(224.0.0.5 - 11100000.00000000.00000000.00000101)


Bazı adresler ayrılmıştır ve kendi uygulamalarımızda kullanamayız.

Local network control block (224.0.0.0/24):
Local network control bloğundaki adresler bir Broadcast domain dışına iletilmeyen protokol kontrol trafiği için kullanılır.  (224.0.0/24) Yerel ağ kontrol bloğundaki adresler, protokol kontrol trafiği için kullanılır.

Internetwork control block (224.0.1.0/24):
İnternet üzerinden iletilebilecek protokol kontrol trafiği için kullanılır.

Administratively scoped block (239.0.0.0/8):
Yerel bir grup veya kuruluşla sınırlıdır. Bu adresler IP Unicast aralıklarına (10.0.0.0/8 gibi) benzer. Ağ yöneticileri tarafından yerel ağ içerisinde kullanılır.
Layer 2 Multicast Addressing

Bir multicast IP adresi, bir multicast grubunu temsil eder. Ancak, Ethernet(L2) ağlarındaki cihazlar birbirleriyle MAC adresleri kullanarak iletişim kurarlar. Yani, bir multicast grubuna katılan cihazların, birbirleriyle iletişim kurmak için bir multicast MAC adresine ihtiyacı vardır.

Multicast MAC adresleri, bir multicast IP adresi ile ilişkilendirilir. Ancak, bu ilişki otomatik olarak oluşmaz. Bir cihaz, bir multicast grubuna katıldığında, ARP (Address Resolution Protocol) protokolü aracılığıyla, multicast IP adresi bir multicast MAC adresine dönüştürülür. Bu dönüşüm işlemi, bir multicast MAC adresi oluşturmak için yapılır. Bu multicast MAC adresi, Ethernet trafiği için hedef adres olarak kullanılır. Bu sayede, bir multicast grubuna katılan tüm cihazlar, aynı veriyi alabilirler.

MAC adresi 48 bit'tir yani her biri 8 bit olan 6 oktetten oluşur.

İlk oktetin 8.Biti (1) ve 25. Bit (0) olarak ayarlanır.

Multicast MAC adresinin ilk 24 biti her zaman “01-00-5E” ile başlar.

İlk 25 bit her zaman sabittir; Multicast IP adresinden doğrudan kopyalanan son 23 bit değişir.