3- IGMP (Internet Group Management Protocol)

Internet Group Management Protocol

IGMP (Internet Group Management Protocol), bir ağ üzerindeki bilgisayarların ve yönlendiricilerin, IP (Internet Protocol) ağı üzerindeki çoklu yayın gruplarına (Multicast) katılmak ve bu gruplardan ayrılmak için kullandığı bir iletişim protokolüdür. IGMP'nin temel amacı, bilgisayarların veya cihazların, aynı Multicast IP adresine sahip bir grupla iletişim kurmalarını sağlamaktır.

Multicast iletişim, bir kaynaktan(Sourcer) gelen verilerin birden fazla hedef cihaza iletilmesini içerir. Örneğin, bir video akışının birçok kişi tarafından aynı anda izlenmesi durumu multicast iletişime örnek olarak verilebilir. IGMP, bu tür iletişim gruplarına katılmak (Join) veya ayrılmak (Leave) isteyen cihazların bu işlemleri yapabilmesini sağlar.


Aşağıdaki diyagram IGMP kullanan Multicast tabanlı iletişim mimarisini göstermektedir.IGMP protokolü üç sürüme sahiptir.

  • IGMPv1 artık kullanılmamaktadır ve yayının uzamasına neden olabilecek bir "Leave" mesaj tipi yoktur.
  • IGMPv2, Cisco cihazlarında varsayılan olarak çalışır ve "Leave" mesaj tipi vardır. Bu sürüm, "Join" mesajlarına ek olarak "Leave" mesajlarını da içerir, böylece bir istemci bir çoklu yayın grubundan ayrılabilir. 
  • IGMPv3 daha karmaşık trafiğe sahip ağlar için kullanılabilir.


Sonuç olarak, IGMP protokolü çoklu yayın trafiğinin verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olan önemli bir araçtır.