3- IGMP (Internet Group Mgmt Protocol)

Internet Group Management Protocol

IGMP (Internet Group Management Protocol), bir ağ üzerindeki bilgisayarların ve yönlendiricilerin, IP (Internet Protocol) ağı üzerindeki çoklu yayın gruplarına (Multicast) katılmak ve bu gruplardan ayrılmak için kullandığı bir iletişim protokolüdür. IGMP'nin temel amacı, bilgisayarların veya cihazların, aynı Multicast IP adresine sahip bir grupla iletişim kurmalarını sağlamaktır.

Multicast iletişim, bir kaynaktan(Source) gelen verilerin birden fazla hedef cihaza iletilmesini içerir. Örneğin, bir video akışının birçok kişi tarafından aynı anda izlenmesi durumu multicast iletişime örnek olarak verilebilir. IGMP, bu tür iletişim gruplarına katılmak (Join) veya ayrılmak (Leave) isteyen cihazların bu işlemleri yapabilmesini sağlar.

En yaygın kullanılan sürüm olan IGMPv2, alıcıdan "Last Hop Router" (LHR - Last Hop Router) sadece (*,G) bilgisi gönderir. Buradaki * işareti, alıcının multicast kaynağını bilmediğini ifade eder. Örneğin, bir kullanıcı IPTV üzerinden FOX kanalını izlemek istediğinde, LHR'a IGMP join mesajı gönderir. Bu mesajda, FOX'un multicast grup IP'si (örneğin 239.1.1.1) ve * bilgisi bulunur. Kullanıcı kanal değiştirdiğinde ise, FOX için IGMP leave mesajı gönderilir ve yeni kanal için IGMP join mesajı iletilir.

IGMPv3 ile birlikte, alıcı taraf her multicast grup için kaynak bilgisinden haberdar hale gelmiştir. Artık IGMPv3, FOX için join mesajı gönderirken (S,G) formatında istek yollar; burada S, kaynak IP'sini ifade eder. Örneğin, (192.168.150.1, 239.1.1.1) formatında bir join mesajı iletilir.


Aşağıdaki diyagram IGMP kullanan Multicast tabanlı iletişim mimarisini göstermektedir.IGMP protokolü üç sürüme sahiptir.

  • IGMPv1 artık kullanılmamaktadır ve yayının uzamasına neden olabilecek bir "Leave" mesaj tipi yoktur.
  • IGMPv2 Yaygın olarak kullanılan bu sürüm, "join" mesajlarına ek olarak "leave" mesajlarını da içerir. Bu sayede, istemciler bir multicast grubundan ayrılabilir ve ağ kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanır .
  • IGMPv3 daha karmaşık trafiğe sahip ağlar için kullanılabilir.

Sonuç olarak, IGMP protokolü, multicast (çoklu yayın) trafiğinin uç cihazlar(end host) ve yerel yönlendiriciler(local router) arasında verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olan önemli bir araçtır.